Whatsapp Hattımız
 • AdresKüçükbakkalköy Mah. Küçüksetli Sk. No:5-9 Denge Panorama Kat:10 D:42 Ataşehir/İstanbul
 • Telefon Numarası0(216) 469 98 47
 • Mobil Numarası+90 507 116 40 49
 • E-Posta Adresi info@dachukuk.com

İdare ve Vergi Hukuku

Faaliyetler

 • İdare ve Vergi Hukuku
 • İdare Hukuku, kamu otoritesinin kullanımını, devletin ve kamu kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen ve denetleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, devletin yürütme organlarının (idare) eylemlerini, yetkilerini ve sorumluluklarını inceleyerek, vatandaşların ve özel sektörün haklarını ve çıkarlarını korur. İdare Hukuku, idari işlemler, idari sözleşmeler, kamusal hizmetler, devlet düzenlemeleri ve kamu kurumlarının yargısal denetimini içerir.
   
  İdare Hukuku, devletin yetki kullanımını sınırlayan hukuki ilkeleri içerir. Bu, keyfiyetten kaçınma, eşitlik ilkesi, dürüstlük, yargı denetimi ve idarenin şeffaflığı gibi prensipleri içerir. Aynı zamanda, vatandaşların idari eylemler ve kararlar hakkında dava açma hakkını ve idarenin eylemlerine karşı korunma yollarını düzenler.
   
  Bu hukuk disiplini, vatandaşların devlete karşı yargısal koruma hakkını güvence altına alır ve keyfi uygulamalara karşı bir denge oluşturur. Aynı zamanda kamu hizmetlerinin etkin ve adil bir şekilde sunulmasını sağlar. İdare Hukuku, vatandaşların idari eylemlere karşı yargı yoluyla itiraz etmelerine ve idarenin eylemlerini yargıya taşımasına olanak tanır.
   
  Vergi Hukuku, devletin gelir elde etmek amacıyla uyguladığı vergi sistemi ve bu sistemin işleyişi ile ilgilenen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, vergi mükelleflerinin haklarını ve yükümlülüklerini düzenler.
   
  Vergi Hukuku, mükelleflerin vergi yükümlülüklerini anlamalarına ve yerine getirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda devletin vergi tahsilatını düzenler. Bu hukuk dalı, vergi beyanları, vergi iadesi talepleri, vergi itirazları ve vergi ihtilaflarının çözümü gibi bir dizi konuyu kapsar.

   
  DAC Hukuk Bürosu olarak, İdare ve Vergi Hukuku kaynaklı olarak ortaya çıkan her çeşit iş hukuku uyuşmazlığına karşı çözüm sunmaktayız.
   
  İdare ve Vergi Hukuku konusunda verdiğimiz hizmetlere örnek olarak;
   
  - İdari İşlemlere Karşı İtiraz
  - İdari İşlemin İptali Davası
  - İdari Tam Yargı Davası
  - İdari Tazminat Davası (İdarenin Verdiği Zararlar Neticesinde Açılacak Tazminata İlişkin Tam Yargı Davaları)
  - Vergi Cezasına İtiraz
  - Vergi İptal Davası
  - Vergi Tam Yargı Davası
  - Gümrük Cezalarına Karşı İtiraz ve İptal Davası.
  - İdari Davalarda Yürütmenin Durdurulması
  - Vergi Davalarında Yürütmenin Durdurulması
  - İdare ile Gerçek veya Tüzel Kişiler Arasındaki İdari Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
  - Kamu İhale Kanunu Ve Devlet İhale Kanunundan Doğan Uyuşmazlıklar
  - Kamulaştırma Davası
  - Kamulaştırmasız El Atma Davası
   

  Ofisimizi ziyaret ederek büromuza danışabilirsiniz. Ayrıca iletişim bölümündeki E-mail adresimiz veya WhatsApp numaramız üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

  İdare ve Vergi Hukuku